Microsoft Word. Lista tematów

Lista tematów do zaliczenia znajomości programu Microsoft Word.

Uwaga! Ten temat nie dotyczy studentów pierwszego roku studiów WST, zdających egzamin z przedmiotu „Podstawy informatyki„.

 • zakładka „Narzędzia główne”:
  • formatowanie tekstu przy pomocy styli:
   • podstawy,
   • style nagłówkowe a generowanie spisów treści,
   • generowanie PDFa z odtworzeniem spisu treści na podstawie nagłówków.
  • omówienie znaków niedrukowalnych,
  • zasady tworzenia list / konspektów wielopoziomowych:
   • wstawianie listy / konfigurowanie listy,
   • dodawanie kolejnych pozycji na różnych poziomach,
   • konspekty numerowane oparte na stylach nagłówkowych a spisy treści.
  • korzystanie z funkcji „Wklej specjalnie”:
   • różne metody wklejania tekstów z innych źródeł,
   • zmiana formatu po wklejeniu (klawisz Ctrl),
   • ustawienia Worda pod kątem domyślnego formatu wklejanych tekstów.
 • zakładka „Wstawianie”:
  • wstawianie tabeli i podstawowe operacje na tabeli; konwersja tekstu na tabelę,
  • zasady korzystania z auto-kształtów Worda,
  • zasad korzystania ze SmartArt,
  • wstawianie hiperłączy, zakładek i odsyłaczy,
  • podstawowe informacje na temat edytowania nagłówków i stopek (wspólna sekcja, różne sekcje),
  • podstawowe pola tekstowe (numer strony, liczba stron, data ostatniej modyfikacji dokumentu).
 • zakładka „Projektowanie”:
  • ogólne informacje na temat formatowania całego dokumentu.
 • zakładka „Układ strony”:
  • ustawienia strony (marginesy, orientacja, rozmiar),
  • praca z tekstem w kolumnach,
  • automatyczne dzielenie wyrazów,
  • znaki podziału (strony, sekcji),
 • zakładka „Odwołania”:
  • podstawowe zasady wstawiania i pracy ze spisami treści, ilustracji, tabel itd.,
  • praca z przypisami dolnymi i końcowymi.
 • zakładka „Recenzja”:
  • ustawienia języka (cały tekst, fragment, język w ustawieniach akapitu),
  • sprawdzanie pisowni i gramatyki,
  • zasady pracy z komentarzami (wstawianie, nawigowanie pomiędzy, oznaczanie jako załatwione),
  • praca z narzędziami do śledzenia zmian (konfiguracja, edycja tekstu ze śledzeniem, przeglądanie i akceptacja zmian).
 • zakładka „Widok”:
  • praca z okienkiem nawigacji / spisem treści w kontekście styli nagłówkowych,
  • praca na dokumencie w dwóch oknach (Okno > Podziel).
 • zakładka „Narzędzia tabel” > „Projektowanie”:
  • podstawowe zasady stylowania tabel (nagłówki, kolumny i wiersze naprzemienne),
  • style obramowań, malarz obramowań,
  • okno „Obramowanie i cieniowanie”.
 • zakładka „Narzędzia tabel” > „Projektowanie”:
  • wstawianie tabel, kolumn, wierszy,
  • dzielenie i scalanie,
  • wiersze nagłówkowe,
  • konwertowanie na tekst.
 • zakładka „Narzędzia tabel” > „Projektowanie”:
  • podstawowe stylowanie obrazów,
  • położenie obrazu, zawijanie tekstu wokół obrazu, wyrównanie w pionie i poziomie,
  • wymiary obrazów, współczynnik szerokości i wysokości, przycinanie obrazów.

Ta strona jest obecnie w trakcie importu. Przenoszę posty z innych źródeł. Różne dziwne rzeczy mogą się tu dziać, dopóki ten proces się nie zakończy (a ta informacja nie zostanie usunięta).

Trwa import wpisów...