Systemy informatyczne. Wprowadzenie

Materiały wprowadzające do przedmiotu „Systemy informatyczne” w Wyższej Szkole Technicznej:

Materiały obowiązują tylko na sesji letniej 2017 r.

Powyższe prezentacje zostały uwolnione przez ich autora do domeny publicznej dlatego mogą zostać wykorzystane również przez innych wykładowców. Próba wykorzystania ich przez studentów przedmiotu „Systemy informatyczne” w WST może jednak zakończyć się tragicznie! :>