Microsoft Word. Lista tematów

Lista tematów do zaliczenia znajomości programu Microsoft Word.

Uwaga! Ten temat nie dotyczy studentów pierwszego roku studiów WST, zdających egzamin z przedmiotu Podstawy informatyki.

1. Zakładka “Narzędzia główne”:

 • formatowanie tekstu przy pomocy styli:
  • podstawy,
  • style nagłówkowe a generowanie spisów treści,
  • generowanie PDFa z odtworzeniem spisu treści na podstawie nagłówków.
 • omówienie znaków niedrukowalnych,
 • zasady tworzenia list / konspektów wielopoziomowych:
  • wstawianie listy / konfigurowanie listy,
  • dodawanie kolejnych pozycji na różnych poziomach,
  • konspekty numerowane oparte na stylach nagłówkowych a spisy treści.
 • korzystanie z funkcji “Wklej specjalnie”:
  • różne metody wklejania tekstów z innych źródeł,
  • zmiana formatu po wklejeniu (klawisz Ctrl),
  • ustawienia Worda pod kątem domyślnego formatu wklejanych tekstów.

2. Zakładka “Wstawianie”:

 • wstawianie tabeli i podstawowe operacje na tabeli; konwersja tekstu na tabelę,
 • zasady korzystania z auto-kształtów Worda,
 • zasad korzystania ze SmartArt,
 • wstawianie hiperłączy, zakładek i odsyłaczy,
 • podstawowe informacje na temat edytowania nagłówków i stopek (wspólna sekcja, różne sekcje),
 • podstawowe pola tekstowe (numer strony, liczba stron, data ostatniej modyfikacji dokumentu).

3. Zakładka “Projektowanie”:

 • ogólne informacje na temat formatowania całego dokumentu.

4. Zakładka “Układ strony”:

 •  ustawienia strony (marginesy, orientacja, rozmiar),
 • praca z tekstem w kolumnach,
 • automatyczne dzielenie wyrazów,
 • znaki podziału (strony, sekcji),

5. Zakładka “Odwołania”:

 •  podstawowe zasady wstawiania i pracy ze spisami treści, ilustracji, tabel itd.,
 • praca z przypisami dolnymi i końcowymi.

6. Zakładka “Recenzja”:

 • ustawienia języka (cały tekst, fragment, język w ustawieniach akapitu),
 • sprawdzanie pisowni i gramatyki,
 • zasady pracy z komentarzami (wstawianie, nawigowanie pomiędzy, oznaczanie jako załatwione),
 • praca z narzędziami do śledzenia zmian (konfiguracja, edycja tekstu ze śledzeniem, przeglądanie i akceptacja zmian).

7. Zakładka “Widok”:

 • praca z okienkiem nawigacji / spisem treści w kontekście styli nagłówkowych,
 • praca na dokumencie w dwóch oknach (Okno > Podziel).

8. Zakładka “Narzędzia tabel” > “Projektowanie”:

 • podstawowe zasady stylowania tabel (nagłówki, kolumny i wiersze naprzemienne),
 • style obramowań, malarz obramowań,
 • okno “Obramowanie i cieniowanie”.

9. Zakładka “Narzędzia tabel” > “Projektowanie”:

 • wstawianie tabel, kolumn, wierszy,
 • dzielenie i scalanie,
 • wiersze nagłówkowe,
 • konwertowanie na tekst.

10. Zakładka “Narzędzia tabel” > “Projektowanie”:

 • podstawowe stylowanie obrazów,
 • położenie obrazu, zawijanie tekstu wokół obrazu, wyrównanie w pionie i poziomie,
 • wymiary obrazów, współczynnik szerokości i wysokości, przycinanie obrazów.

Zostaw komentarz