Frameworki PHP. Plan zajęć

Przykładowe tematy prezentacji zaliczeniowych z przedmiotu “Frameworki PHP” w WST:

1. Podstawy

 • Omówienie XAMPP + instalacja
 • Wprowadzenie do PHP
 • Przypomnienie podstaw programowania obiektowego
 • Omówienie MySQL / MariaDB + phpMyAdmin + Adminer

2. Yii

 • Omówienie frameworków PHP
 • Wprowadzenie do Yii 2
 • Wzorzec architektoniczny MVC

3. Git

 • Wprowadzenie do Git
 • Omówienie Git for Windows
 • Omówienie GitHub i BitBucket
 • Najczęściej używane polecenia w Git
 • Wykorzystanie Bitbucket Hooks do automatyzacji

4. Twitter Bootstrap

 • Twitter Bootstrap w Yii
 • Dodawanie komponentów Bootstrap do aplikacji Yii 2
 • Korzystanie z funkcji Bootstrap JavaScript w aplikacji

5. Role-Based Access Control

 • Wdrażanie RBAC w aplikacji
 • Dodawanie zabezpieczeń przy przesyłaniu formularzy
 • Prawidłowa praca z hasłami

6. Buforowanie i pamięć podręczna. Część 1

 • Poprawa wydajności dzięki pamięci podręcznej
 • Fragmentacja, buforowanie stron i buforowanie HTTP
 • Łączenie i kompresja plików JavaScript i CSS

7. Buforowanie i pamięć podręczna. Część 2

 • Zmiana magazynu sesji o wysokim obciążeniu na bazę danych
 • Używanie Memcached do przechowywania sesji
 • Nauka korzystania z Redis do przechowywania sesji przy wysokim obciążeniu

8. Wyszukiwanie pełnotekstowe

 • Używanie Sphinx z Yii 2
 • Zrozumienie Elasticsearch dla Yii 2
 • Nauka korzystania z MongoDB w Yii 2

9. Testowanie z Codeception

 • Instalowanie i konfigurowanie składników testowych
 • Omówienie testów jednostkowych
 • Nauka testowania funkcjonalnego

Zostaw komentarz