Praktyki studenckie 2023. Informacje

Wersja dokumentu: 2.2. Data ostatniej zmiany treści: 16 października 2023 r.

Jaki rodzaj praktyki należy odbyć, jakie długo trwają i kiedy muszą się skończyć?

W ramach studiów należy odbyć dwa rodzaje praktyk:

 • po II, IV i VI semestrze:
  • nazwa: praktyka zawodowa po odpowiednio 1 roku, 2 roku lub po 3 roku,
  • długość trwania: 1 miesiąc,
  • okres: od początku lipca do końca września danego roku,
  • zwrot dokumentów: najpóźniej do 30 września danego roku.
 • w trakcie VII semestru:
  • nazwa: praktyka zawodowa w trakcie VII semestru,
  • długość trwania: 3 miesiące,
  • okres: od października do lutego,
  • zwrot dokumentów: zaraz po ukończeniu, najpóźniej przed obroną.

Brak zaliczenia w sumie 24 tygodni praktyk zawodowych (3 x 4 tygodnie + 1 x 12 tygodni) w okresie całych studiów oznacza brak możliwości przystąpienia do obrony pracy inżynierskiej!

Szczegóły w dokumencie “Czas trwania praktyk” na stronie internetowej uczelni.

Jakie wygląda zaliczenie praktyk od strony formalnej, krok po kroku?

Krok pierwszy. Pobranie kompletu dokumentów

Praktykant lub praktykantka musi posiadać poniższe dokumenty:

 1. Porozumienie o organizacji praktyk, oświadczenie RODO, tabela danych i oświadczenie studenta (6 stron).
 2. Zaświadczenie o odbyciu praktyki wraz z opinią o praktykancie (2 strony).
 3. Dziennik praktyki wraz z samooceną odbytej praktyki (2 strony).
 4. Ankieta oceny praktyk studenckich (1 strona).

Wszystkie dokumenty do pobrania ze strony internetowej uczelni lub z nDziekanatu:

 • porozumienie, program praktyk, oświadczenie i ankieta — z działu “Praktyki“,
 • dziennik praktyk i zaświadczenie — z działu “Repozytorium plików” w nDziekanacie.

Tylko ankieta jest anonimowa i może zostać pominięta. Wszystkie pozostałe dokumenty są obowiązkowe. Brak któregoś z nich (np. brak samooceny) może oznaczać niezaliczenie praktyk.

Uwaga! Do zaliczenia praktyk konieczne jest dostarczenie kompletnego porozumienia o organizacji praktyk (6 stron!), czyli zawierającego:

 • umowę (3 strony), z podpisami i pieczęciami uczelni i opiekuna oraz organizatora praktyk,
 • klauzulę RODO (1 strona),
 • wypełnioną tabelę danych studentki lub studenta (1 strona),
 • oświadczenie o zapoznaniu się z programem i regulaminem praktyk (1 strona).

Oszczędzajmy papier, toner, prąd i drzewa! Toteż:

 1. Nie drukujemy ostatniej strony porozumienia (tej zawierającą pole Pole “Architekt w zakładzie…“). A jeśli już została wydrukowana — na kierunku mechatronika zostaje pusta!
 2. Jeśli organizator praktyki nie wymaga własnego egzemplarza porozumienia o organizacji praktyk, to proszę wydrukować je tylko w jednym egzemplarzu — dla uczelni.
 3. Do zaliczenia praktyk należy dostarczyć podpisane wyłącznie dokumenty wymienione powyżej. Proszę w ogóle nie drukować regulaminu praktyk ani programu praktyki!

Wszystkie dokumenty muszą zostać wydrukowane, opieczętowane i podpisane. Elektroniczna wersja służy tylko jako pomoc. Podpis elektroniczny nie jest jeszcze dopuszczony przez PKA.

Krok drugi. Podpisanie “Porozumienia o organizacji praktyk”

Zgodnie z regulaminem praktyk studenckich, dokument ten musi:

 • być opieczętowany i podpisany przez obie strony:
  • uczelnię i opiekuna praktyk oraz
  • przedsiębiorstwo, w którym praktyki będą się odbywały.
 • zawierać podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem programem praktyk,
 • zostać złożony w jednym egzemplarzu w dziekanacie lub u opiekuna praktyk,

aby rozpoczęcie praktyk zawodowych było możliwe.

Uwaga! W lipcu, sierpniu i wrześniu podpisanie dokumentu jest możliwe tylko w tygodniu; w weekendy dziekanat jest nieczynny. Jeżeli ktoś może pojawić się tylko w weekendy, to proszę o pozostawienie dokumentów w skrzynce podawczej dziekanatu (przy punkcie ksero).

Krok trzeci. Przebieg praktyki

Faktyczne odbycie praktyki przez studentkę lub studenta, w wybranej firmie i wybranym okresie.

Jeśli w jednym okresie wakacyjnym odbywa się praktyki po dwóch lub trzech semestrach, to okresy realizacji muszą być rozbieżne.

Krok czwarty: Wypełnienie dokumentów po zakończonych praktykach

Wydrukowane dokumenty należy wypełnić odręcznie lub można wypełnić je elektronicznie.

To drugie rozwiązanie jest wygodniejsze dla wszystkich, ale wymaga nieco zachodu. Bo choć wzory dokumentów są dostępne w formacie Worda, to jednak wielu studentów zgłaszało uwagi, że PKA przygotowała je kiepsko i ich edytowanie jest mocno utrudnione.

Do zaliczenia praktyk niezbędne jest złożenie kompletnego porozumienia. Szczegóły tutaj.

Krok piąty: Wysłanie wersji elektronicznej wypełnionych dokumentów

Uwaga! Ten krok jest opcjonalny i dołączony na życzenie studentów. Można go pominąć i od razu złożyć podpisane dokumenty w wersji papierowej.

Dokumenty wypełnione ręcznie należy zeskanować. Wypełnianie elektronicznie — wysłać, jak są. Proszę, aby w miarę możliwości dokumenty były zeskanowane osobno, w plikach o nazwach, jak poniżej:

 1. Porozumienie, RODO, tabela danych i oświadczenie01. Porozumienie.pdf.
 2. Zaświadczenie o odbyciu praktyki i opinia o praktykancie02. Zaswiadczenie.pdf.
 3. Dziennik praktyki wraz z samooceną odbytej praktyki03. Dziennik.pdf.
 4. Ankieta oceny praktyk studenckich — 04. Ankieta.pdf.

Takie przygotowanie plików przyspiesza moment wstawienia zaliczenia do nDziekanatu.

Adres do wysyłki to uczelniany adres opiekuna, czyli imię i nazwisko goryl wst.pl. Proszę nie wysyłać dokumentów na adres dziekanatu. Skany muszą trafić do opiekuna praktyk.

Dokumenty nie muszą być jeszcze podpisane na tym etapie. Jeśli są — to ułatwia to Wam sprawę, bo wówczas opiekun może sprawdzić również poprawność i kompletność wszystkich podpisów.

Krok szósty: Złożenie wersji papierowej dokumentów do dziekanatu

Na koniec należy dostarczyć do dziekanatu podpisane dokumenty (tylko te wymienione tutaj):

 • proszę włożyć komplet dokumentów do koszulki plastikowej,
 • proszę na dole koszulki napisać markerem swoje imię i nazwisko oraz numer semestru,
 • proszę dopisać frazę “zal.” lub “zaliczone” (najlepiej markerem innego koloru).

Całość proszę dostarczyć do dziekanatu, w godzinach pracy. Lub wrzucić do skrzynki podawczej.

Proszę pamiętać, że porozumienie o organizacji praktyki (kompletne — 6 stron!) jest częścią dokumentacji praktyk, niezbędną do ich zaliczenia.

Toteż:

 • jeśli porozumienie zostało na uczelni, to:
  • przy składaniu dokumentów osobiście, należy je wyszukać i dołączyć,
  • przy dostarczaniu dokumentów do skrzynki podawczej — koniecznie trzeba dołączyć karteczkę, że porozumienia brakuje.
 • jeśli porozumienie zostało zabrane to koniecznie należy je dołączyć.

Dlatego porozumienie musi znaleźć się w koszulce z resztą dokumentów i to w interesie studentki lub studenta jest upewnienie się, że tak się stało. To nie jest obowiązek pracowników dziekanatu, czy opiekuna praktyk!

Dokumenty w wersji papierowej można dostarczyć na początku października tylko, jeśli otrzymało się zaliczenie na podstawie skanu (wpis do nDziekanatu). Jeśli ktoś nie może lub nie chce wysłać skanu albo nie otrzymał zaliczenia drogą e-mailową z dowolnego powodu, to taką osobę nadal obowiązuje termin do 30 września na dostarczenie dokumentów.

Pytania, problemy, odstępstwa

Czy mogę odbyć praktyki w firmie, w której pracuję? Jakie warunki trzeba spełnić?

Tak, jak najbardziej. Jeżeli tylko pracodawca wyrazi zgodę, uczelnia nie ma nic przeciwko temu.

Co do warunków realizowania praktyki, na przykład:

 • jaki ma być program praktyk?,
 • czy konieczne jest szkolenie BHP?,
 • czy wymagane jest badanie lekarskie?,
 • jakie uprawnienia powinien posiadać opiekun praktyk?,
 • jakie warunki musi spełnić studentka lub student, aby praktyki zostały zaliczone? itd.

To pytania, na które musi odpowiedzieć pracodawca lub opiekun praktyk w firmie. Jeśli spełnione zostaną warunki opisane na tej stronie oraz w regulaminach i dokumentach praktyk, uczelnia nie będzie robiła żadnych przeszkód w zaliczeniu praktyk.

Prowadzę własną działalność gospodarczą. Czy mogę sam sobie zaliczyć praktyki?

Do 2023 roku włącznie (dotyczy też praktyk w latach poprzednich) — nie ma takiej możliwości.

Zgodnie z zapowiedziami PKA, od 2024 r. samo-zaliczenie praktyk w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej ma być podobno możliwe.

Na dzień dzisiejszy, zaliczenie praktyki jest możliwe wyłącznie przez inną osobę niż praktykant. Jeśli ktoś prowadzić własną firmę, która zatrudnia inne osoby, to teoretycznie może zaliczyć praktyki we własnej firmie. Przy założeniu, że dokumenty podpisze mu inna osoba. Teoretycznie — bo taki scenariusz nie był jeszcze nigdy sprawdzany.

Czy mogę zaliczyć praktyki na podstawie wykonywanej pracy zawodowej?

Do 2023 roku włącznie (dotyczy też praktyk w latach poprzednich) — nie ma takiej możliwości.

Zgodnie z zapowiedziami PKA, od 2024 r. zaliczenie praktyk na podstawie własnej pracy zawodowej ma być podobno możliwe.

Czy mogę zaliczyć praktyki z innego semestru niż ten, na którym aktualnie jestem?

Tak, możliwe jest nawet zaliczenie praktyk ze wszystkich trzech semestrów (II, IV i VI) w ciągu jednych wakacji, pod warunkiem, że:

 • daty wszystkich praktyk są różne,
 • każda z praktyk trwała minimum cztery tygodnie

Na przykład:

 • w lipcu — praktyki po II semestrze,
 • w sierpniu — po IV semestrze,
 • a we wrześniu — po VI semestrze.

Trzeba jednak pamiętać, że nDziekanat pozwala na wpisanie zaliczenia praktyk jedynie dla tego semestru, którym jest aktualnie studentka lub student. Nie ma możliwości wpisania zaliczenia po poprzednich semestrach. Oceny za “zaległe” praktyki zostaną wprowadzone z pewnym opóźnieniem, w październiku, bo wymagają specjalnej procedury do ich wprowadzenia.

Na porozumieniu o organizacji praktyk, na pierwszej stronie, w linii: “Uczelnia kieruje studenta … roku” należy wpisać rok, którego dotyczą praktyki, a nie rok bieżący! Zaliczając zaległe praktyki na trzecim roku, proszę nie wpisywać: “Uczelnia kieruje studenta trzeciego roku” w każdym komplecie! Tylko w każdym adekwatnie do roku, po którym faktycznie miało nastąpić zaliczenie praktyk.

Zaliczam praktyki z dwóch lub więcej semestrów na raz. Ile dokumentów trzeba dostarczyć?

Co do zasady — ile praktyk jest zaliczane, tyle kompletów dokumentów należy dołączyć.

Jeśli komuś leży na sercu ekologia oraz oszczędzanie tonerów, papieru, prądu i drzew, to teoretycznie możliwe jest wypełnienie jednego kompletu dokumentów, na przykład od razu za okres dwóch miesięcy (miesięczne praktyki po dwóch semestrach).

Jest to jednak traktowane jako odstępstwo, dlatego w takim przypadku należy uzyskać zgodę dziekanatu oraz opiekuna praktyk przed rozpoczęciem takich połączonych praktyk. Konieczne jest też wyraźne rozdzielenie i opisanie każdego okresu osobno w dzienniku praktyk. Również na zaświadczeniu organizator praktyki musi wyraźnie zaznaczyć, że potwierdza odbycie praktyk w całym podwójnym lub potrójnym okresie.

Opiekun praktyk

Aktualnym opiekunem praktyk jest dr inż. Tomasz Trejderowski.

Zostaw komentarz