Zarządzanie projektem. Lista tematów

Przykładowe tematy prezentacji zaliczeniowych z przedmiotu “Zarządzanie projektami” w WST:

1. Projekt związany z miejscem pracy:

 • automatyzacja linii produkcyjnej w firmie,
 • ograniczenie kosztów utrzymania floty samochodowej,
 • opracowanie prototypu urządzenia,
 • rozszerzenie działalności firmy o nowy oddział,
 • zwiększenie wydajności parku maszynowego,
 • budowa nowych szaf sterowniczych,
 • modernizacja linii produkcyjnej,
 • modernizacja stacji wymienników,
 • projekt i budowa automatu do pakowania mleka,
 • kampania reklamowa,
 • budowa spalarni odpadów medycznych,
 • zakup maszyny rolniczej,
 • budowa infrastruktury sieciowej w szpitalu psychiatrycznym,
 • wyjazd integracyjny.

2. Projekt realizowany w czasie prywatnym:

 • budowa urządzenia pomiarowego,
 • ślub i przyjęcie weselne,
 • zlot motoryzacyjny,
 • remont mieszkania,
 • remont łazienki,
 • impreza masowa,
 • remont pokoju,
 • impreza sportowa.

3. Tematy ogólne i teoretyczne:

 • zarządzanie projektami,
 • biznesplan,
 • budowa młotka.

Każdy projekt powinien zawierać:

 • wprowadzenie, ogólny zarys firmy oraz prezentowanego konceptu,
 • zakładany lub faktyczny harmonogram realizacji,
 • alokację zasobów, w tym budżet,
 • czynniki ryzyka,
 • oczekiwania i ich ew. spełnienie lub nie,
 • podsumowanie, wnioski, lessons learnt.

Każdy projekt może dotyczyć tematu:

 • zrealizowanego,
 • planowanego do realizacji,
 • wymyślonego (z sensem!).

Powyższe tematy są przykładowe, pochodzą z poprzednich lat i w nowych prezentacjach nie powinny się powtarzać. Można próbować pisać na ten sam temat ale wówczas praca zostanie dokładnie sprawdzona pod kątem ewentualnego plagiatu.

Każda prezentacja powinna zawierać w dowolnej formie:

 • temat, przedmiot, zakres projektu,
 • krótką charakterystykę zespołu wykonawczego,
 • informacje o zasobach — kto, kiedy, za ile, przy pomocy czego itd.,
 • czynniki ryzyka i kryteria sukcesu (jeśli projekt dopiero będzie realizowany) lub
 • omówienie powodów porażki albo podstaw zakończenia projektu sukcesem,
 • wnioski i podsumowanie.

Zostaw komentarz