Zarządzanie środowiskiem. Lista tematów

Przykładowe tematy prezentacji zaliczeniowych z przedmiotu “Ochrona środowiska” w WST:

1. Omówienie zagadnień ochrony środowiska w wybranej firmie:

 • Tauron,
 • Schneider,
 • Tesco,
 • Toshiba,
 • kopalnia Ziemowit,
 • papiernia Myszków,
 • szpital w Reptach.

2. Omówienie zagadnień ochrony środowiska w jednostce terytorialnej lub samorządowej:

 • województwo śląskie,
 • gmina Siewierz,
 • Zabrze,
 • Tychy,
 • Lędziny,
 • Czeladź,
 • gmina Osiek,

3. Opis miejsca ważnego lub problematycznego z punktu widzenia ochrony środowiska:

 • oczyszczalnia ścieków Gliwice,
 • Czarnobyl (Pyrpeć),
 • wybrane stanowiska składowania odpadów radioaktywnych,
 • huta metali nieżelaznych Szopienice,
 • zbiornik Paprocany,
 • zbiornik wodny Racibórz Dolny.

4. Omówienie teoretyczne ogólne:

 • ochrona środowiska na terenie gminy,
 • zapobieganie degradacji środowiska,
 • odnawialne źródła energii,
 • zanieczyszczenia ekosystemów,
 • segregacja odpadów,
 • paliwa alternatywne,
 • ochrona środowiska morskiego,
 • ISO 14001.

5. Omówienie teoretyczne problemu lub zagadnienia z obszaru ochrony środowiska:

 • segregacja i recykling odpadów medycznych,
 • telefon a środowisko,
 • samochody elektryczne,
 • energia geotermalna,
 • redukcja emisji spalin,
 • tworzywa sztuczne,
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków,
 • elektrownie wiatrowe,
 • recykling azbestu,
 • rośliny chronione w Polsce,
 • energia słoneczna,
 • smog,
 • odpady elektryczne,
 • kolektory słoneczne,
 • ekoterroryzm,
 • inteligentna sieć wodociągowa,
 • system monitoringu hałasu lotniczego,
 • akustyczne urządzenia ochrony zwierząt.

Ochrona przed hałasem, wibracjami itd. (ostatnie przykłady) to również ważne zagadnienie dotyczące ochrony środowiska!

Powyższe tematy są przykładowe, pochodzą z poprzednich lat i w nowych prezentacjach nie powinny się powtarzać. Można próbować pisać na ten sam temat ale wówczas praca zostanie dokładnie sprawdzona pod kątem ewentualnego plagiatu.

Zostaw komentarz