Praktyki studenckie 2023. Informacje

Wersja dokumentu: 2.2. Data ostatniej zmiany treści: 16 października 2023 r.

Continue reading

Przegląd nowoczesnych systemów informatycznych i mechatronicznych stosowanych współcześnie w polskim kolejnictwie

Artykuł zawiera przegląd aktualnego stanu rozwoju technologii w obszarze systemów mechatronicznych i informatycznych, które są współcześnie stosowane w branży kolejowej w Polsce. Ze szczególnym uwzględnieniem trzech najbardziej kluczowych obszarów — bezpieczeństwa, opłacalności i jakości usług.

Autorzy: Piotr Kępiński i Tomasz Trejderowski.

Słowa kluczowe: systemy informatyczne, systemy mechatroniczne, kolejnictwo, branża kolejowa.

Artykuł przygotowany do publikacji w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

Continue reading